Kort om Rix Omsorg

Rix Omsorg AB grundades 2004 och ända sedan starten har vi anordnat omsorg med god kvalité men arbetar ständigt med att förbättra verksamheten. Vi arbetar utifrån SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Som kund hos oss får du en egen personlig kontaktperson direkt från dag ett. Vår målsättning är att du alltid ska få bästa service och ta del av vår långa erfarenhet. Personalen kommer att arbeta under bra och trygga villkor då vi är anslutna till Vårdföretagarna/Almega.

När det gäller juridiska frågor så har vi tillgång till duktiga jurister som hjälper dig att driva ditt ärende gentemot myndigheter och olika instanser.

För mer information om våra nyckeltal hänvisar vi till allabolag.se.