Hemtjänst i Linköping

Rix Omsorg har bedrivit omsorgsverksamhet sedan 2004. Vi är godkända av Linköpings kommun som utförare av hemtjänst. Inom vår hemtjänst erbjuder vi personlig omvårdnad och boservice. Vi kan även utföra ytterligare tilläggstjänster för dig som behöver en hjälpande hand med allt ifrån fönsterputs, trädgårdsskötsel eller exempelvis flyttstädning.

För att du ska få din hemtjänst utförd på det sätt som just du vill bokar vi ett hembesök där vi går igenom allting i lugn och ro. Detta sammanställer vi sedan till en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig.

Vi vill göra det så smidigt och tryggt som möjligt för dig genom att tillhandahålla personlig service av erfaren personal.


Våra tjänster

Boservice

Städning, tvätt och inköp.

Hemtjänsten utför inte tjänster som storstädning, bakning, träd - gårdsskötsel m.m. men det går bra att köpa till dessa direkt från oss.

Personlig omvårdnad

I personlig omvårdnad ingår tjänster som innebär hjälp med att klara den dagliga livsföringen, t.ex. på- och avklädning, hygien, toalettbesök, frukost och kvällsmål. Hjälpen kan du få vid ett eller flera tillfällen på dygnet.

Eget val inom hemtjänsten

Du som är i behov av hemtjänst kan välja mellan flera utförare, såväl privata som kommunala. Du kan välja olika utförare för olika tjänster. Alla hemtjänstutförare är godkända av Linköpings kommun. Därför kan du alltid vara säker på att din utförare levererar tjänster av god kvalitet. All personal har tystnadsplikt, bär namnbricka och ska kunna legitimera sig. Du gör ditt val av hemtjänstutförare hos socialförvaltningens äldrelots samtidigt som du ansöker om hemtjänstinsatser.


Ansökan

Har du behov av hemtjänst i form av personlig omvårdnad och boservice kan du ansöka om det på en särskild ansökningsblankett, via e-tjänst, e-post eller muntligt genom att du ringer till socialförvaltningens äldrelots.

Socialförvaltningen hanterar ansökan och fattar beslut om hemtjänstinsatserna.

Du som är över 75 år har rätt att köpa städning, tvätt och inköp upp till 6 timmar sammantaget per månad utan särskild prövning.

Ditt beslut om insatser skickas till den hemtjänstutförare som du själv väljer.

Tillsammans med oss kommer du sen överens om på vilket sätt dina insatser ska utformas utifrån dina individuella behov och vi upprättar en genomförandeplan.


Avgifter

Avgifterna för hemtjänsten är samma oavsett om du väljer att få din hemtjänst via en privat utförare eller kommunen.

Det är reglerat i socialtjänstlagen hur kommunen får ta ut avgifter för hemtjänst. Avgiften beräknas med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden samt hur stort ditt behov av hjälp är.


Kontakt

Om du fått ett nytt beslut eller vill byta utförare kontaktar du oss direkt. Om du vill byta utförare kan detta ske med en veckas varsel. Du kan även ta hjälp av äldrelotsen vid byte av hemtjänstutförare.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor kring hemtjänsten och våra övriga tjänster.

Ring 013-31 06 02 eller skicka e-post till info@rixomsorg.se.

Om du har ytterligare frågor om hemtjänst och det egna valet kan du vända dig till socialförvaltningens äldrelotsar, din biståndsbedömare eller närmaste servicehus.

Du kan komma i kontakt med de olika funktionerna genom att ringa via kommunens växel.

Äldrelots: 013-20 64 01, aldrelots@linkoping.se
Äldreombudsman: 013-20 66 60, aldreombudsman@linkoping.se
Kommunens växel: 013-20 60 00
Webbplats: www.linkoping.se/hemtjanst